Za dostop do spletne strani www.hot.si morate aktivirati "Javascript" v nastavitvah brskalnika!

Gostovanje v EU


Gostovanje v EU pomeni uporabo klicev, SMS sporočil ali prenosa podatkov v času vašega obiska v državah EU in EGP. Navedeno ne zajema storitev pogovorov in sporočil opravljenih oz. poslanih iz Slovenije v tujino, na letalih in ladijskih prevozih.

Določene količine klicev in SMSov so na voljo tudi med gostovanjem v EU, s tem, da se med gostovanjem v EU zaračunava pribitek v višini 0,02684 €/min, 0,00488 €/SMS. Pribitek se ne zaračuna v paketu MINI, do porabe vključenih brezplačnih 100 minut in 100 SMS-ov med gostovanjem v EU; v paketu HoT MAXI do 200 minut in 200 SMS-ov; ter v paketu HoT EXTRA do 300 minut in 300 SMS-ov. Primer: Uporabnik paketa HoT MAXI med gostovanjem v EU porabi 205 minut v času veljavnosti paketa. To pomeni, da bo takemu Uporabniku zaračunano 5 minut klicev med gostovanjem v EU – 0,1342 €.
 
Pri prenosu podatkov med gostovanjem v EU ni sprememb. V paketu HoT MINI je brezplačno vključenih 3 GB; v paketu HoT MAXI 5 GB in v paketu HoT EXTRA 7 GB prenosa podatkov. V kolikor Uporabnik preseže brezplačno vključeno količino prenosa podatkov med gostovanjem v EU, je nadaljnja poraba prenosa podatkov zaračunana po 0,00244€/MB do celotnih vključenih količin prenosa podatkov v paketu. Po tem, je Uporabniku nadaljnja poraba prenosa podatkov zaračunana po 0,039 €/MB. Primer: Uporabnik paketa HoT MAXI med gostovanjem v EU porabi 6 GB prenosa podatkov in v Sloveniji 10 GB prenosa podatkov. Za preseženo brezplačno porabo prenosa podatkov med gostovanjem v EU (1 GB), bo takemu Uporabniku zaračunano 2,44 €. Vse podrobnosti zaračunavanja so opisane v Ceniku.

HoT omogoča gostovanje v EU z vključenimi količinami uporabnikom, ki imajo v Sloveniji prebivališče ali s Slovenijo trajne vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost v Sloveniji, medtem ko le občasno potujejo v EU. Uporabniki dokažejo trajne vezi z registracijo na: https://www.hot.si/selfcare/registracija/

V nasprotnem primeru se storitve zaračunavajo po cenah, določenih za uporabo izven zakupljenih količin, plus pribitek v višini 0,02684 €/min; 0,00488 €/SMS; 0,00244 €/MB.
Uporaba storitev gostovanja v EU (pogosto poimenovano tudi »EU roaming«) velja izven Slovenije v državah EU in EGP (države članice Evropske Unije ter Lihtenštajn, Norveška in Islandija).

HoT omogoča uporabo omrežij operaterjev v EU v sodelovanju z operaterjem omrežja - družbo A1 Slovenija, d.d.

Pravila gostovanja v EU

HoT zagotavlja regulirane maloprodajne storitve gostovanja v EU. Podrobnosti glede cen so opredeljene v Ceniku in v skladu s politikami poštene uporabe, ki so podrobneje opisane v Splošnih pogojih.

Za namene Politik poštene uporabe, ki jih izvaja HoT, se šteje, da uporabnik občasno potuje v tujino znotraj EU, kadar ima običajno prebivališče v Sloveniji ali ima s Slovenijo trajne vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost na njenem ozemlju, v vseh drugih državah EU pa uporablja regulirane maloprodajne storitve gostovanja v EU. HoT uporabniki trajne vezi s Slovenijo izkažejo z registracijo.

HoT ima pravico uporabljati Politike poštene uporabe za uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU. Politike poštene uporabe so namenjene preprečevanju zlorab ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja s strani uporabnikov med gostovanjem v EU.

Za namene Politike poštene uporabe HoT od svojih uporabnikov gostovanja v EU zahteva, da predložijo dokazila o običajnem prebivališču v Sloveniji ali drugih trajnih vezeh s Slovenijo, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost na njenem ozemlju.

Novi uporabniki dokažejo trajne vezi z registracijo na: https://www.hot.si/selfcare/registracija/ .

V kolikor običajno prebivališče oz. trajne vezi niso dokazane, uporabnik ne more koristiti gostovanja v EU brez dodatnih stroškov; to pomeni, da lahko pride do dodatnega zaračunavanja storitev. Podrobnosti zaračunavanja so navedene v Ceniku.

Paketi z vključenim prenosom podatkov med Gostovanjem v EU


  Cena tarife: Vključen prenos podatkov: od tega v EU gostovanju:
HoT MAXI € 9,99 80 GB 5 GB
HoT EXTRA € 14,99 150 GB 7 GB
HoT MINI € 6,99 6 GB 3 GB

Pregled stroškov

Za porabo prenosa podatkov med gostovanjem v EU je nastavljen limit v višini 60€ pri vsakem uporabniku. To omejitev lahko vedno deaktivirate ali ponovno aktivirate. Pri porabi 80% in 100% limita dobite opozorilni SMS.

Konkretni primeri

Kaj v konkretnem primeru pomeni dopustovanje ali službena pot in z njo povezani stroški med gostovanjem v EU:

Ste slovenski uporabnik, ki potuje v Nemčijo.


  • Klic ali SMS iz Nemčije v Slovenijo se bo odštel od razpoložljivih enot v vaši tarifi. Če uporabljate tarifo HoT START bo vaš klic/SMS obračunan po 0,039 €/min oz. SMS. V kolikor ste vključene enote storitev za gostovanje v EU v tarifah MINI, MAXI, EXTRA že porabili, bo vaš klic zaračunan po 0,02684 €/min oz. 0,00488 €/SMS. Podrobnosti so navedene v Ceniku.
  • Klic ali SMS iz Nemčije v katerokoli državo EU, na primer na Portugalsko se bo odštel od razpoložljivih enot v vaši tarifi. Če uporabljate tarifo HoT START bo vaš klic/SMS obračunan po 0,039 €/min oz. SMS. V kolikor ste vključene enote storitev za gostovanje v EU v tarifah MINI, MAXI, EXTRA že porabili, bo vaš klic zaračunan po 0,02684 €/min oz. 0,00488 €/SMS. Podrobnosti so navedene v Ceniku.
  • Klic ali SMS iz Nemčije v katerokoli državo, ki ni v EU se bo obračunal po ceniku storitev v tujini. Npr. za klic v Srbijo se storitev obračuna po Ceniku kot klic v ostali svet.

Pregled porabe prenosa podatkov med gostovanjem v EU

Razpoložljivo količino prenosa podatkov med gostovanjem v EU lahko preverite na portalu Moj Hot ali pa v aplikaciji Moj HoT, kjer spremljate tekočo porabo.

Poraba prenosa podatkov med gostovanjem v EU

V kolikor imate aktiviran določen paket, ki vključuje tudi prenos podatkov med gostovanjem v EU, vam bo MB odštet iz vaših razpoložljivih enot za gostovanje v EU v vaši tarifi.

Če uporabljate tarifo HoT START, nimate zakupljene količine prenosa podatkov med gostovanjem v EU, tako se vam bo za vsak MB prenosa podatkov zaračunalo 0,039€.

Kje si lahko preberem več o tej temi

Več o pravilih gostovanja v EU je zapisano v Splošnih pogojih poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike v poglavju 9. (Mednarodno gostovanje v Uniji in mednarodno gostovanje), dostopno na - https://www.hot.si/pogoji_uporabe.html .

HoT NOVICE

HoT zagotavlja najboljše cene na trgu. Prijavite se na e-novice in obveščeni boste o novostih!
newsletter icon
Prijavite se na HoT novice
Z vnosom svojega e-poštnega naslova in klikom na »PRIJAVA« izrecno soglašam, da lahko HoT mobil d.o.o. moj e-naslov uporablja za obvestila o spremembah, pošiljanje novic in informacij o ugodnostih. Uporaba vašega e-naslova v zgornje namene lahko kadar koli prekličete na info@hot.si.