Za dostop do spletne strani www.hot.si morate aktivirati "Javascript" v nastavitvah brskalnika!

15. 3. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe


Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike naših storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 16. NADOMESTILA V PRIMERU SLABŠEGA DELOVANJA ALI NEDELOVANJA STORITEV in sicer, v točki 11. se briše sledeče besedilo: »Če HoT mobil škodo Uporabniku povzroči krivdno, je njegova odškodninska odgovornost do Uporabnika omejena na pet (5) - kratnik zneska zadnje vključene Tarife.«

Dodatno se spreminja tudi poglavje 9. MEDNARODNO GOSTOVANJE V UNIJI IN MEDNARODNO GOSTOVANJE in sicer, v točki 5. se briše sledeče besedilo: »ob sklenitvi Dogovora«.

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 14.4.2018, imajo Uporabniki v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Splošni pogoji poslovanja in uporabe od 14.4.2018