Za dostop do spletne strani www.hot.si morate aktivirati "Javascript" v nastavitvah brskalnika!

15. 9. 2021 Sprememba Cenika

S predmetnimi spremembami Cenika storitev HoT smo še dodatno izboljšali HoT ponudbo!

Paket HoT MINI sedaj vsebuje 5 GB prenosa podatkov, od tega 2 GB prenosa podatkov med gostovanjem v EU za 6,99 € za 30 dni.

Paket HoT MAXI sedaj vsebuje 60 GB prenosa podatkov, od tega povišanih 4 GB prenosa podatkov med gostovanjem v EU za 9,99 € za 30 dni.

Paket HoT EXTRA sedaj vsebuje 100 GB prenosa podatkov, od tega povišanih 6 GB prenosa podatkov med gostovanjem v EU, povišano hitrostjo 150/50 Mbit/s ter dodatno vključeno količino 50 minut klicev iz Slovenije v EU/EEA za 14,99 € za 30 dni.

Obenem so HoT storitve sedaj na voljo tudi poslovnim uporabnikom. Tako so objavljeni tudi novi Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za poslovne uporabnike ter drugi dokumenti, ki so zgolj prilagojeni ponujanju storitev tudi poslovnim uporabnikom. Vsi dokumenti so objavljeni na https://www.hot.si/pogoji_uporabe.html.

Spremembe veljajo od 15. 9. 2021 dalje.

Čistopis Cenika, z veljavnostjo od 15. 9. 2021

6. 7. 2021 Sprememba Cenika

S predmetnimi spremembami Cenika storitev HoT smo še dodatno obogatili HoT ponudbo in sicer z novim paketom GIGA mini ter novima opcijama, ki omogočata cenovno ugodno mednarodno gostovanje v Srbiji v omrežju A1 Srbija in cenovno ugodni zakup mednarodnih klicev iz Slovenije v EU.

Paket GIGA mini vsebuje 20 GB prenosa podatkov, od tega 2 GB prenosa podatkov med gostovanjem v EU za 6,99 € za 30 dni – poglavje 2.7. v ceniku.

Opcija EU 100 minut omogoča zakup 100 minut pri klicih iz Slovenije v EU za 6,99 € za čas veljavnosti zakupa vašega HoT paketa – poglavje 3.4. v ceniku.

Opcija Srbija 1 GB vam omogoča zakup prenosa podatkov med gostovanjem v Srbiji v omrežju A1 Srbija za zgolj 4,99 € - poglavje 3.5. v ceniku.

Obenem je pri paketih HoT GIGA in GIGA+ opredeljeno, da se paketa obnovita po porabi količin znotraj 30 dnevne veljavnosti paketa v kolikor je na vašem HoT računu dovolj sredstev, oz. imate aktivno samodejno polnjenje.

Spremembe veljajo od 6. 7. 2021 dalje.

Vse podrobnosti so navedene v čistopisu Cenika, z veljavnostjo od 6. 7. 2021 Cenik - veljaven od 6. 7. 2021

7. 4. 2021 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Cenik - veljaven od 7. 5. 2021) gre zgolj za spremembo pogojev mednarodnega gostovanja (roaming) v Združenem kraljestvu in mednarodnih klicev v Združeno kraljestvo.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (vključujoč povezana območja - Gibraltar, Isle of Man, Jersey, Guernsey) - v nadaljevanju Združeno kraljestvo, je dne 31.12.2020 izstopila iz Evropske unije in EEA območja, zaradi česar je za Združeno kraljestvo prenehala veljati regulacija gostovanja v Uniji (EU/EEA) kot tudi EU regulacija za mednarodne klice iz Slovenije v druga območja EU/EEA.

Od dne 7. 5. 2021 dalje tako gostovanje v Združenem kraljestvu ni več vključeno v regulirane maloprodajne storitve Gostovanja v Uniji. Storitve mednarodnega gostovanja in mednarodnih klicev v Združeno kraljestvo se od 7.5.2021 dalje obračunavajo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom. Cene so razvidne v ceniku (Cenik - veljaven od 7. 5. 2021) v poglavju 4. Tujina.

Spremembe veljajo od 7. 5. 2021 dalje.

Vse podrobnosti so navedene v čistopisu Cenika, z veljavnostjo od 7. 5. 2021 Cenik - veljaven od 7. 5. 2021

1. 12. 2020 Sprememba Cenika in Pogojev paketa HoT GIGA+

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) gre predvsem za nižanje cen (izven vključenih količin) oz. povečanje količin (v Opciji 5GB) med Gostovanjem v EU ter ukinitev predčasnega podaljševanja pri paketih HoT GIGA in HoT GIGA+.

Zaradi uskladitve z zakonodajo na ravni Evropske Unije na področju Mednarodnega gostovanja v EU se spreminja Cenik, na način, da se znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin - 0,00366 €/MB. Posledično se v primeru, da Uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,04266 €/MB znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,04266 €/MB. Pri Opciji 5GB, ki vključuje 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji, lahko Uporabniki 2,73 GB (prej 2,34 GB) porabijo med Gostovanjem v EU

Paketov HoT GIGA in HoT GIGA+ ni več možno predčasno podaljšati v primeru, da uporabnik porabi vse zakupljene količine pred iztekom veljavnosti obstoječega paketa. Paketa veljata 30 dni. Po preteku veljavnosti se obnovi, v kolikor je na vašem HoT računu dovolj sredstev, oz. imate aktivno mesečno plačevanje. Po porabi vseh količin v paketu, nadaljnja uporaba prenosa podatkov ni več mogoča.

Pri spremembi Pogojev paketa HoT GIGA+ gre za opis, da je paket za obstoječe Uporabnike HoT GIGA+ še vedno na voljo do nadaljnjega in da paketa HoT GIGA+ ni več možno predčasno podaljšati v primeru, da uporabnik porabi vse zakupljene količine pred iztekom veljavnosti obstoječega paketa.

Spremembe veljajo od 1. 1. 2021 dalje.

Vse podrobnosti so navedene v čistopisu spremenjenega Cenika:
Veljaven cenik
Pogoji paketa HoT GIGA+

5. 10. 2020 Sprememba Cenika in nov cenik - Cenik klicev na komercialne in posebne številke

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) gre za uvedbo novega paketa HoT 100 in Opcije 100 ter prestavitev posebnih in komercialnih številk v nov cenik - Cenik klicev na komercialne in posebne številke. Komercialne številke so posodobljene.

HoT mobil predstavlja promocijski paket HoT 100, ki ga lahko Uporabniki aktivirajo od vključno dne 5. 10. 2020 do vključno dne 31. 12. 2020. Paket HoT 100 vključuje kar 100 GB prenosa podatkov (od tega 3 GB med Gostovanjem v EU) ter 100 minut klicev in 100 SMSov v vsa slovenska omrežja (od tega lahko Uporabniki 100 minut in 100 SMSov porabijo med Gostovanjem v EU).

Uporabniki paketa HoT 100 si lahko vklopijo tudi Opcijo 100, ki vključuje 100 minut klicev in 100 SMSov v vsa slovenska omrežja, od tega lahko Uporabniki 100 minut in 100 SMSov porabijo med Gostovanjem v EU. Cena Opcije 100 je 2,99 €.

Spremembe veljajo od 5. 10. 2020 dalje.

Vse podrobnosti so navedene v čistopisu spremenjenega Cenika:
Veljaven cenik   Cenik klicev na komercialne in posebne številke


27. 2. 2020 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) gre zgolj za ugodnosti in izboljšave za Uporabnike in ne za kakršnekoli podražitve.

Paketi MINI, MAXI in EXTRA sedaj s kar 33% več prenosa podatkov v Sloveniji. MINI tako vsebuje 4 GB, MAXI 40 GB in EXTRA 80 GB - seveda za isto ceno kot do sedaj. Povečanje velja tudi za obstoječe Uporabnike, ki se jim bodo višje količine samodejno aktivirale ob prvem naslednjem podaljšanju oz. aktivaciji enega od paketov MINI, MAXI, EXTRA.

V paketih MINI, MAXI in EXTRA se povišuje vključeni prenos podatkov med Gostovanjem v EU. MINI tako vsebuje 2 GB, MAXI 3 GB in EXTRA 5 GB. Povečanje velja tudi za obstoječe Uporabnike, ki se jim bodo višje količine samodejno aktivirale ob prvem naslednjem podaljšanju oz. aktivaciji enega od paketov MINI, MAXI, EXTRA.

V paketu EXTRA je sedaj samodejno vključena hitrost prenosa podatkov do 50/10 Mbit/s (hitrost, ki je sedaj ob doplačilu na voljo z opcijo LTE+). Uporabniki bodo imeli ob naslednjem podaljšanju paketa EXTRA vključeno hitrost 50/10 Mbit/s samodejno in brezplačno.

HoT uvaja novo storitev – Opcijo 5GB, ki uporabnikom omogoča zakup dodatnega prenosa podatkov tako v Sloveniji kot EU za ceno 5 EUR. Opcija 5GB namreč vključuje 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji, od tega lahko Uporabniki 2,34 GB porabijo med Gostovanjem v EU. Opcija 5 GB se vklopi preko SMSa s ključno besedo 5GB na 696, ali preko portala/aplikacije HoT. Več podrobnosti Opcije 5GB so navedene v Ceniku.

Vse navedene spremembe veljajo od 27. 2. 2020 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika: Veljaven cenik

21. 11. 2019 Sprememba Splošnih pogojev in Cenika ter objava Pogojev paketa HoT GIGA+

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) ne gre za kakršnokoli podražitve. V Ceniku so dodane podrobnosti promocijskega paketa HoT GIGA+. Posodablja se tudi seznam komercialnih številk. Navedeni spremembi veljata od 21. 11. 2019 dalje.

Zaradi uskladitve z zakonodajo na ravni Evropske Unije na področju Mednarodnega gostovanja v Uniji se spreminja Cenik, na način, da se znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin - 0,00427 €/MB. Posledično se v primeru, da Uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,04327 €/MB znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,04327 €/MB.

Navedena sprememba velja od 01.01.2020 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika: Veljaven cenik

Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike se spreminjajo zgolj v poglavju 2. OPREDELITEV POJMOV v točki 10., ki se sedaj glasi »10. »HoT Center za pomoč uporabnikom« ali »CPU« je služba za sprejem, obravnavo in reševanje tehničnih težav, pripomb in reklamacij ter pomoč pri uporabi storitev. Storitve CPU so Uporabnikom dosegljive na brezplačni telefonski številki za Uporabnike HoT mobil 069 699 699 kot navedeno na spletni strani www.hot.si. Številka 069 699 698 je brezplačna za Uporabnike HoT mobil tudi pri klicih iz EU območja (oz. EGP območja – Lihtenštajn, Norveška, Islandija).

Čistopis spremenjenih Splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 01.01.2020

Objavljajo se Pogoji paketa HoT GIGA+ v katerih so opisane podrobnosti promocijskega paketa HoT GIGA+ in ki dopolnjujejo Splošne pogoje poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Pogoji paketa HoT GIGA+ so veljavni od 21.11.2019 dalje.

Pogoji paketa HoT GIGA+

24. 5. 2019 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT gre zgolj za povišanje prenosa podatkov v tarifah MAXI in EXTRA. Tarifa poleg neomejenega števila minut pogovorov in SMS-ov v Sloveniji za nespremenjeno ceno 9,99 evra uporabnikom tarife HoT MAXI na voljo 30 GB, za nespremenjeno ceno 14,99 evra pa je v tarifi HoT EXTRA vključenih 60 GB. Obstoječim uporabnikom se bo večja količina prenosa podatkov vključila samodejno, ne da bi morali spremeniti tarifo in to brez kakršnih koli dodatnih stroškov. S tem HoT še naprej drži obljubo, da bodo nove ugodnosti pri morebitnih spremembah tarife veljale za vse uporabnike storitev HoT.

Spremembe so veljavne od 24.5.2019 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika:
Cenik - veljaven od 24.5.2019

15.4.2019 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT gre zgolj za pocenitve klicev in SMSov iz Slovenije v države EU in EGP (države članice EU in Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Posodobljen je tudi seznam komercialnih številk.

Vse spremembe so veljavne od 15. 5. 2019 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika: Cenik - veljaven od 15.5.2019

30. 11. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe ter Cenika

V nobeni spodaj opisani spremembi ne gre za spreminjanje cen storitev HoT z izjemo pocenitve dodatnega prenosa podatkov med Mednarodnim gostovanjem v Uniji.

Vse spremembe so veljavne od 1. 1. 2019 dalje.

Zaradi boljše pojasnitve in manjših sprememb Polnitve HoT računa in Mednarodnega gostovanja v EU ter uvedenih izboljšanj na področju nadzora stroškov, Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 5. POLNITEV HoT RAČUNA, VREDNOSTNICA IN PORABA DOBROIMETJA, na način, da se v spremenjeni točki 3. poenostavlja postopek za vračilo dobroimetja. V točki 7. je dopolnjeno obveščanje o obvestilu glede nizkega stanja dobroimetja. V točki 8. je podrobneje opisana storitev samodejnega polnjenja. V 9. točki je dopolnjeno, da imajo vrednostnice lahko omejeno časovno veljavnost. V 10. točki se briše »ali na spletni strani www.HoT.si«.

Spreminja se poglavje 6. NADZOR STROŠKOV IN VARNOSTNA OMEJITEV STROŠKOV, na način, ki je definiran v spremenjeni točki 3. Spremenjen je način finančne omejitve stroškov v katerega se ne štejejo več tarife in opcija LTE+. Še vedno velja, da ima vsak Uporabnik določeno privzeto mejo 20 EUR, ki jo lahko kadarkoli spremeni preko Portala Moj HoT ali Aplikacije Moj HoT. V točki 4. je izbrisano besedilo »in sicer v višini med 7 EUR in 200 EUR«. Seveda si Uporabniki še vedno lahko nastavijo željeno višino finančne omejitve stroškov.

Spreminja se poglavje 9. MEDNARODNO GOSTOVANJE V UNIJI IN MEDNARODNO GOSTOVANJE, na način, da je dodana točka 12., ki opredeljuje primer vzdržnosti domačega modela zaračunavanja v primeru Mednarodnega gostovanja v Uniji. V skladu z navedenim je dopolnjena tudi točka 21.

Čistopis spremenjenih splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 1.1.2019

Zaradi uskladitve z zakonodajo na ravni Evropske Unije na področju Mednarodnega gostovanja v Uniji se spreminja Cenik, na način, da se spreminja – znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin - 0,0054 €/MB. Posledično se v primeru, da uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,0054 €/MB znotraj količin v izbrani tarifi. Izven količin v izbrani tarifi se storitev zaračuna po ceni 0,0444 €/MB.

Čistopis spremenjenega Cenika: Cenik - veljaven od 1.1.2019

24. 5. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe ter Cenika. Objava Posebnih pogojev varstva osebnih podatkov

Zaradi objave novih Posebnih pogojev varstva osebnih podatkov, Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 14. ZBIRANJE PODATKOV UPORABNIKOV. Brišejo se točke od 1. do 13. Dodaja se nova točka 1., ki se glasi: »1. Hot osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo. Vse podrobnosti so navedene v Posebnih pogojih varstva osebnih podatkov, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev in so dostopni na www.hot.si.«

Novi Splošni pogoji so veljavni od 25. 5. 2018 dalje.

Čistopis spremenjenih splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 25.5.2018

Zaradi prenovljenih tarif HoT MINI, HoT MAXI in HoT EXTRA, Uporabnike HoT storitev obveščamo, da je objavljen nov Cenik.

Za Uporabnike, ki bodo HoT SIM kartico aktivirali od dne 24. 5. 2018 dalje, velja novi Cenik.

Za obstoječe Uporabnike, ki imajo aktivno eno izmed tarif MINI, MAXI ali EXTRA, velja do dne 23. 6. 2018 obstoječi Cenik, od tega dne dalje pa novi Cenik.

Čistopis spremenjenega Cenika: Veljaven cenik

Zaradi uskladitve z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se objavljajo Posebni pogoji varstva osebnih podatkov.

V posebnih pogojih varstva osebnih podatkov so Uporabniki seznanjeni z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani HoT ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Čistopis Posebnih pogojev: Posebni pogoji varstva osebnih podatkov

25. 4. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe, Posebnih pogojev uporabe portala moj HoT in aplikacije moj HoT ter Posebnih pogojev za nakup blaga v spletni trgovini

V nobeni spodaj opisani spremembi ne gre za spreminjanje cen storitev HoT.

Zaradi uskladitve s Splošnim aktom o spremljanju in nadzoru porabe podatkovnih storitev in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 6. NADZOR STROŠKOV IN VARNOSTNA OMEJITEV STROŠKOV, na način, da se podrobneje opisuje obveznosti, ki izhajajo iz Splošnega akta. Vsak Uporabnik ima tako privzeto finančno mejo omejitve stroškov v koledarskem mesecu, ki znaša 20 EUR. Uporabniki si lahko finančno omejitev kadarkoli spremenijo preko Portala Moj HoT ali Aplikacije Moj HoT, in sicer v višini med 7 EUR in 200 EUR. Ob dosegu 80% finančne meje in ob 100% dosegu finančne meje v koledarskem mesecu so Uporabniki obveščeni najmanj z SMSom. Ob dosegu 100% finančne omejitve se Uporabniku prepreči nadaljnja uporaba plačljivih Storitev HoT mobil, dokler ne poveča ali izklopi omejitve stroškov preko Portala Moj HoT, Aplikacije Moj HoT.

Čistopis spremenjenih splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 25.5.2018

Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike naših storitev obveščamo, da se spreminjajo Posebni pogoji uporabe portala moj HoT in aplikacije moj HoT.

Spreminja se poglavje 4. PORTAL MOJ HOT in sicer se briše točka 6., ter dodajajo točke 7., 8. in 9., ki se glasijo:

  • 7. V kolikor gre za naročilo s katerim Uporabnik izbere tarifo, ki se aktivira takoj, Uporabnik s tem zahteva in se strinja, da se tarifa aktivira takoj in se storitev začne izvajati takoj.
  • 8. V kolikor gre za naročilo s katerim Uporabnik izbere tarifo, ki se aktivira v prihodnosti (datum veljavnosti začetka tarife je naveden pri naročilu), Uporabnik s tem zahteva in se strinja, da se bo tarifa aktivirala navedenega datuma.
  • 9. Uporabnik lahko v štirinajstih (14) dneh od naročila HoT mobilu pisno sporoči da odstopa od naročila, in sicer na e-naslov info@HoT.si, pri čemer ni dolžan navesti razloga za svojo odločitev. V primeru odstopa od naročila se Uporabniku zaračuna sorazmerni del tarife oz. storitve za čas pred odstopom. HoT mobil Uporabniku vrne sorazmerni del plačila v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od prejetja sporočila o odstopu od naročila.

Smiselno enako se spreminja tudi poglavje 6. APLIKACIJA MOJ HOT.

Čistopis spremenjenih Posebnih pogojev: Posebni pogoji za nakup blaga v e-trgovini - veljavni od 25. 5. 2018

Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike naših storitev obveščamo, da se spreminjajo Posebni pogoji za nakup blaga v spletni trgovini.

Spreminja se poglavje 9. STVARNA NAPAKA in sicer se briše točka 3. Doda se nova točka 3. in 4., ki se glasita:

  • 3. HoT mobil nosi odgovornost za stvarne napake, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga, pri čemer mora kupec odkrito napako reklamirati v dveh mesecih od odkritja napake. HoT mobil se na reklamacijo odzove v 8 dneh.
  • 4. Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova stvarne napake na blagu na način, da pošlje blago, na katerem uveljavlja stvarno napako skupaj s pisnim obvestilom o stvarni napaki.

Čistopis spremenjenih Posebnih pogojev: Posebni pogoji uporabe Portala Moj HoT in Aplikacije Moj HoT – veljavni od 25.5.2018

15. 3. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe

Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike naših storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 16. NADOMESTILA V PRIMERU SLABŠEGA DELOVANJA ALI NEDELOVANJA STORITEV in sicer, v točki 11. se briše sledeče besedilo: »Če HoT mobil škodo Uporabniku povzroči krivdno, je njegova odškodninska odgovornost do Uporabnika omejena na pet (5) - kratnik zneska zadnje vključene Tarife.«

Dodatno se spreminja tudi poglavje 9. MEDNARODNO GOSTOVANJE V UNIJI IN MEDNARODNO GOSTOVANJE in sicer, v točki 5. se briše sledeče besedilo: »ob sklenitvi Dogovora«.

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 14.4.2018, imajo Uporabniki v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Splošni pogoji poslovanja in uporabe od 14.4.2018