Za dostop do spletne strani www.hot.si morate aktivirati "Javascript" v nastavitvah brskalnika!

OSEBNA IZKAZNICA


Družba HOT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o., je gospodarska družba, ki je registrirana kot operater pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije in izvaja elektronske komunikacijske storitve za potrošnike, v skladu s pričujočimi Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe storitev ter veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske Unije.


Naslov
HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o., p. p. 4005, 1001 Ljubljana

Kontakt
HoT – center za pomoč uporabnikom
Tel. št.: 069 699 699
Elektronska pošta: info@hot.si

Davčna številka: 76738302
Matična številka: 7124872000

Datum in številka vpisa v sodni register: 30.8.2016; 2016/35243
Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Vodstvo: Eva Aljančič, izvršna direktorica