Za dostop do spletne strani www.hot.si morate aktivirati "Javascript" v nastavitvah brskalnika!

4. 6. 2024 Sprememba Cenika

Spremembe Cenika storitev HoT - seveda, tako kot vedno brez podražitev! Za vas smo pripravili nove super ugodnosti!

Za kar 50% se povišuje prenos podatkov v paketih HoT MINI (iz 6 GB na 9 GB), HoT MAXI (iz 100 GB na 150 GB) in HoT EXTRA (200 GB na 300 GB). Kot vedno, tudi za obstoječe uporabnike, ki bodo nove količine dobili s prvim podaljšanjem svojega HoT paketa od 4. 6. 2024 dalje.

Predstavljamo nov, promocijski paket HoT MIKRO za le 4,99 €, ki vsebuje 1000 min klicev v Sloveniji (od tega 100 med Gostovanjem v EU), 1000 SMS v Sloveniji (od tega 100 med Gostovanjem v EU) ter 2 GB prenosa podatkov (od tega 1 GB med Gostovanjem v EU).

Veljavnost ponudbe HoT GIGA neomejeni po promocijski ceni 9,99 € je podaljšana najmanj do 31. 12. 2024.

Čistopis spremenjenega Cenika: Cenik veljaven od 4.6.2024

Cenik s sledi spremembam:
Cenik veljaven od 4.6.2024 sledi spremembam

28. 3. 2024 Sprememba Cenika

Spremembe Cenika storitev HoT - seveda, tako kot vedno brez podražitev!

Še več, za vas smo pripravili super ugodnosti!

Paket HoT GIGA neomejeni je paket z neomejenim prenosom podatkov v Sloveniji (po prenosu 1 TB oz. 1024 GB v  obračunskem obdobju se hitrost zmanjša na do 5 /2 Mbit/s). Paketu smo kar za 3 € znižali ceno in sedaj stane 14,99 € za 30 dni (prej 17,99 €). Obenem smo še potrojili hitrost prenosa podatkov v paketu - do 150/50 Mbit/s (prej 50/10 Mbit/s).

Paket HoT GIGA neomejeni po promocijski ceni 9,99 €. Gre za promocijsko ponudbo za Uporabnike, ki povežejo enega od paketov HoT MINI, MAXI ali EXTRA s paketom HoT GIGA neomejeni. Promocijsko ponudbo lahko Uporabniki izkoristijo v obdobju med 28. 3. 2024 in 15. 5. 2024. Paket GIGA neomejeni po promocijski ceni 9,99 € lahko Uporabniki koristijo seveda tudi po 15. 5. 2024 (za vedno, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji) po ceni 9,99 €. Pogoj za koriščenje promocijske cene paketa HoT GIGA neomejeni, je povezan paket HoT MINI, MAXI ali EXTRA na dodatni SIM kartici. V kolikor Uporabnik ne bi več imel aktivnega paketa HoT MINI, MAXI ali EXTRA, se paket GIGA neomejeni obračunava po ceni 14,99 €.

Kako aktivirati paket HoT GIGA neomejeni po promocijski ceni 9,99 €:
1. V kolikor ste že Uporabnik paketa HoT MINI, MAXI ali EXTRA in ga želite povezati s paketom HoT GIGA neomejeni:
 • Kupite dodatno HoT SIM kartico v kateri koli trgovini HOFER
 • Prijavite se v mobilno aplikacijo Moj HoT ali na spletni strani hot.si s telefonsko številko nove SIM kartice
 • Izberite paket HoT GIGA neomejeni po promocijski ceni 9,99 €. Vnesite telefonsko številko, na kateri imate že aktiven paket HoT MINI, MAXI ali EXTRA
 • Potrdite povezana paketa in vaš paket HoT GIGA neomejeni bo aktiviran

2. V kolikor želite postati HoT Uporabnik in imeti dvojček mobilnega (HoT MINI, MAXI ali EXTRA) in internetnega paketa HoT GIGA neomejeni:
 • Potrebujete 2 HoT SIM kartici. Kupite ju lahko v kateri koli trgovini HOFER. Eno vstavite v telefon, drugo v modem
 • Prijavite se v mobilno aplikacijo Moj HoT ali na spletni strani hot.si s SIM kartico, ki jo želite uporabljati za mobilni paket in aktivirajte svoj HoT mobilni paket - MINI, MAXI ali EXTRA
 • Nato se prijavite v mobilno aplikacijo Moj HoT ali na spletni stran hot.si še z drugo SIM kartico in izberite internetni paket HoT GIGA neomejeni po promocijski ceni 9,99 EUR. Vnesite telefonsko številko, s katero ste predhodno aktivirali paket HoT MINI, MAXI ali EXTRA
 • Potrdite povezana paketa in vaš paket HoT GIGA neomejeni po promocijski ceni 9,99 € bo aktiviran


Več informacij na hot.si.

Uporabniki paketa HoT GIGA bodo ob prvem podaljšanju paketa, od vključno dne 28. 3. 2024 dalje, samodejno prejeli paket HoT GIGA neomejeni. Za isto ceno kot do sedaj (14,99 €), bodo imeli tako dosedanji Uporabniki HoT GIGA paketa na voljo neomejen prenos podatkov. Od dne 28. 3. 2024 aktivacija paketa HoT GIGA ni več mogoča.

Uporabniki paketa HoT GIGA+ bodo ob prvem podaljšanju paketa, od vključno dne 28. 3. 2024 dalje, samodejno prejeli paket HoT GIGA neomejeni, po promocijski ceni 9,99 €. Za isto ceno (9,99 €), bodo imeli tako dosedanji Uporabniki HoT GIGA + paketa na voljo neomejen prenos podatkov.

Spremembe veljajo od 28. 3. 2024 dalje.
V skladu z zakonodajo (ZEKom-2) obveščamo Uporabnike, na katere se navedene spremembe Cenika nanašajo in se z njimi ne strinjajo, da imajo pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od Dogovora brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov. Navedeno je sicer za HoT Uporabnike nerelevantno, saj HoT navedeno omogoča kadarkoli, ne glede na spremembe pogojev.
Čistopis spremenjenega Cenika: Cenik veljaven od 28.3.2024
Cenik s sledi spremembam: Cenik veljaven od 28.3.2024_sledi spremembam

1. 12. 2023 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT gre za nižanje cen (izven vključenih količin) oz. povečanje količin (v Opciji 5GB) med Gostovanjem v EU.
Na področju Mednarodnega gostovanja v EU se spreminja Cenik, na način, da se znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin: 0,00189 €/MB.
V primeru, da Uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, se lahko zaračuna pribitek v višini 0,00189 €/MB znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,0409 €/MB.
Pri Opciji 5GB, ki vključuje 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji, lahko Uporabniki 5 GB (prej 4,55 GB) porabijo med Gostovanjem v EU.
Iz Cenika je izbrisan paket HoT 100 in Opcija 100.
Spremembe veljajo od 1. 1. 2024 dalje.
V skladu z zakonodajo (ZEKom-2) obveščamo Uporabnike, na katere se navedene spremembe Cenika nanašajo in se z njimi ne strinjajo, da imajo pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od Dogovora brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov. Navedeno je sicer za HoT Uporabnike nerelevantno, saj HoT navedeno omogoča kadarkoli, ne glede na spremembe pogojev.
Čistopis spremenjenega Cenika: Cenik veljaven od 1.1.2024
Cenik s sledi spremembam: Cenik veljaven od 1.1.2024_sledi spremembam


10. 8. 2023 Sprememba Splošnih pogojev za potrošnike in poslovne uporabnike

Spreminjamo Splošne pogoje za potrošnike in poslovne uporabnike. Spremenjeni Splošni pogoji odražajo spremembe na področju zakonodaje elektronskih komunikacij.

Povzetek sprememb je predstavljen spodaj. S spremembami se v celoti seznanite tako, da preberete nove Splošne pogoje. Splošni pogoji so, spodaj v povezavi, dostopni v čistopisu in v obliki sledi spremembam.

Povzetek sprememb:
 • Spreminja se sklic na novi Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2
 • Spremenjena je dikcija glede klicev v sili, sedaj Komunikacije v sili
 • Podrobneje je opredeljen prenos mobilne številke
 • Dopolnjen je način določanje finančne meje omejitve stroškov tudi s klicem na HoT Center za pomoč uporabnikom
 • Dodani sta novi točki (8. in 9.) v 10. poglavju (Dostop do odprtega interneta), ki opisujeta ukrepe omrežja ob izjemno nizkih obremenitvah baznih postaj, zlasti v nočnem času (od 00:00 do 05.59 ure) in zaščito jedrnega omrežja pred DDoS napadi in Botnet strežniki
 • Povsem na novo je zasnovano 16. poglavje (Nadomestila v primeru slabšega delovanja ali nedelovanja storitev)
V skladu z zakonodajo (ZEKom-2) obveščamo Uporabnike, na katere se navedene spremembe pogojev nanašajo in se z njimi ne strinjajo, da imajo pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od Dogovora brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov. Navedeno je sicer za HoT Uporabnike nerelevantno, saj HoT navedeno omogoča kadarkoli, ne glede na spremembe pogojev.

Spremembe Splošnih pogojev veljajo od 10. 8. 2023 dalje.

Čistopis Splošnih pogojev poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike, z veljavnostjo od 10. 8. 20232023.

Spremembe in dopolnitve v načinu sledi spremembam.

Čistopis Splošnih pogojev poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za poslovne uporabnike, z veljavnostjo od 10. 8. 2023.

Spremembe in dopolnitve v načinu sledi spremembam .16. 5. 2023 Sprememba Cenika in Splošnih pogojev

S predmetnimi spremembami Cenika storitev HoT, smo še dodatno izboljšali HoT ponudbo, seveda brez podražitev. Celo več, HoT EXTRA sedaj še cenejši. Predstavljamo tudi neomejeni internet v promocijskem paketu HoT GIGA neomejeni s promocijsko ceno 17,99 €.

Paket HoT MAXI sedaj vsebuje 100 GB prenosa podatkov. Cena paketa ostaja enaka - 9,99 € za 30 dni.
Ker HoT MAXI sedaj vključuje 100 GB prenosa podatkov ob neomejenih klicih in SMSih, bodo vsi aktivni uporabniki paketa HoT 100 ob naslednjem podaljšanju paketa (od dne 16. 5. 2023 dalje), samodejno prestavljeni na paket HoT MAXI, ki ob enaki ceni (9,99 €) vsebuje več (ali najmanj enako) količin kot paket HoT 100.

Paket HoT EXTRA sedaj vsebuje 200 GB prenosa podatkov za nižjo ceno - 13,99 € za 30 dni (prej 14,99 €).

Predstavljamo neomejeni internet v promocijskem paket HoT GIGA neomejeni s promocijsko ceno 17,99 € za 30 dni. HoT GIGA neomejeni lahko Uporabniki aktivirajo od vključno dne 16. 5. 2023 do najmanj vključno dne 1. 7. 2023. HoT GIGA neomejeni je paket z neomejenim prenosom podatkov v Sloveniji s hitrostjo do 50/10 Mbit/s (po prenosu 1 TB oz. 1024 GB v obračunskem obdobju se hitrost zmanjša na do 5/2 Mbit/s).

V mobilnem omrežju A1, ki ga uporablja HoT, bo od 30. junija 2023 prenehalo delovanje 3G omrežja. Uporabnikom bodo tako na voljo omrežja 2G (GSM), 4G (LTE) in 5G. Več si preberite na povezavi spodaj.

Spremembe Cenika veljajo od 16. 5. 2023 dalje.

Spremembe Splošnih pogojev (za potrošnike in poslovne uporabnike):

 • v 2. poglavju (Opredelitev pojmov), je dodana definicija SMS sporočil;
 • v skladu s prenehanjem ponujanja storitev v 3G omrežju s 30. 6. 2023 so ustrezno prilagojeni Splošni pogoji (odstranjeno navajanje 3G oz. UMTS omrežja);
 • V 7. poglavju (SIM kartica), 4. točka so opredeljeni primeri nedovoljene uporabe HoT SIM kartice. V 9. točki je navedena prepoved preprodaja HoT SIM kartic.


Spremembe Splošnih pogojev veljajo od 30. 6. 2023 dalje.

V skladu z zakonodajo (ZEKom-2) obveščamo Uporabnike, na katere se navedene spremembe pogojev nanašajo in se z njimi ne strinjajo, da imajo pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od Dogovora brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov. Navedeno je sicer za HoT Uporabnike nerelevantno, saj HoT navedeno omogoča kadarkoli, ne glede na spremembe pogojev.

Čistopis Cenika, z veljavnostjo od 16. 5. 2023
Čistopis Splošnih pogojev poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike, z veljavnostjo od 30. 6. 2023
Čistopis Splošnih pogojev poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za poslovne uporabnike, z veljavnostjo od 30. 6. 2023
Prenehanje uporabe 3G omrežja za HoT uporabnike


10. 11. 2022 Sprememba Splošnih pogojev in Cenika

Pri spremembah Splošnih pogojev ter Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) gre za uskladitev z novim zakonom o elektronskih komunikacijah, ZEKom-2, (veljavnost z dne 10. 11. 2022) ter za nižanje cen (izven vključenih količin) oz. povečanje količin (v Opciji 5GB) med Gostovanjem v EU.

Zaradi uskladitve z ZEKom-2 je z 10. 11. 2022 prenos številke za Uporabnika brezplačen. Vračilo dobroimetja na HoT računu pa je možno tudi ob prenosu številke iz HoT na drugega operaterja.

Na področju Mednarodnega gostovanja v EU se spreminja Cenik, na način, da se znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin - 0,0022 €/MB. Posledično se v primeru, da Uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,0022 €/MB znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,0412 €/MB. Pri Opciji 5GB, ki vključuje 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji, lahko Uporabniki 4,55 GB (prej 4,10 GB) porabijo med Gostovanjem v EU. Spremembe vezane na Mednarodno gostovanje v EU veljajo od 1. 1. 2023 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika: Veljaven cenik
Čistopis spremenjenih Splošnih pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike
Čistopis spremenjenih Splošnih pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za Poslovne uporabnike

13. 9. 2022 Sprememba Cenika

HoT sedaj omogoča tehnologijo 5G za vse svoje uporabnike.
5G omrežje je brezplačno in na voljo vsem HoT uporabnikom mobilnih storitev. Za uporabo 5G omrežja potrebujete mobilno napravo, ki omogoča povezavo v 5G omrežje in da se nahajate v dosegu 5G omrežja.

Bistveno smo povišali tudi hitrosti v HoT paketih in sicer:
 • HoT EXTRA: do 1000/200 Mbit/s
 • HoT 100, START, MINI, MAXI in GIGA mini: do 150/50 Mbit/s
 • HoT GIGA in GIGA+: do 50/10 Mbit/s

Opcija LTE+ se nadomešča z Opcijo 5G+ (seveda ob isti ceni – 2 €), ki v HoT paketih omogoča dodaten dvig hitrosti prenosa podatkov na kar do 1000/200 Mbit/s v vseh paketih, razen HoT EXTRA, kjer je že osnovna hitrost najvišja možna. Opcija je priporočljiva za uporabnike, ki lahko uporabljajo 5G tehnologijo (mobilna naprava, ki omogoča 5G tehnologijo in je omogočeno 5G omrežje na kraju, kjer želijo to uporabljati). Smiselna je za uporabnike paketov GIGA in GIGA+, tudi v primeru, če nimajo dostopa do 5G tehnologije, saj se jim hitrost na tehnologiji 4G/LTE poviša do 150/50 Mbit/s.

Uporabnikom, ki so na dan 13. 9. 2022 imeli vklopljeno Opcijo LTE+ se le-ta samodejno spremeni v Opcijo 5G+.

Opcija 5G+ se vklopi s poslanim SMS s ključno besedo: 5G na številko 696, ali preko portala/aplikacije Moj HoT.

Spremembe veljajo od 13. 9. 2022 dalje.

Čistopis Cenika, z veljavnostjo od 13. 9. 2022

1.7.2022 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) gre za nižanje cen (izven vključenih količin) oz. povečanje količin (v Opciji 5GB) med Gostovanjem v EU.

Zaradi uskladitve z zakonodajo na ravni Evropske Unije na področju Mednarodnega gostovanja v EU se spreminja Cenik, na način, da se znižuje cena prenosa podatkov, klicev in SMS sporočil izven vključenih količin v EU, do porabe celotnih vključenih količin. Pri Opciji 5GB, ki vključuje 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji, lahko Uporabniki 4,10 GB (prej 3,28 GB) porabijo med Gostovanjem v EU.

Cena prenosa podatkov s 1. 7. 2022 znaša 0,00244 €/MB. Posledično se v primeru, da Uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,00244 €/MB znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,04144 €/MB.

Cena odhodnih klicev med Gostovanjem v EU s 1. 7. 2022 znaša 0,02684 €/min. V primeru, da uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe, se lahko pri uporabi storitev gostovanja v EU zaračuna pribitek v višini 0,02684 €/min znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,06584 €/min.

Cena odhodnih SMS sporočil med Gostovanjem v EU s 1. 7. 2022 znaša 0,00488 €/SMS.V primeru, da uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe, se lahko pri uporabi storitev gostovanja v EU zaračuna pribitek v višini 0,00488 €/SMS znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,04388 €/SMS.

Zaradi uskladitve z novim Splošnim aktom o objavi informacij o veljavnih tarifah (Uradni list RS, št. 31/22) se spreminja tudi Cenik klicev na komercialne in posebne številke, z veljavnostjo 8. 7. 2022.

Spremembe veljajo od 1. 7. 2022 dalje.
Čistopis Cenika, z veljavnostjo od 1. 7. 2022


11. 5. 2022 Sprememba Cenika

S predmetnimi spremembami Cenika storitev HoT, smo še dodatno izboljšali HoT ponudbo!

Paket HoT MINI sedaj vsebuje 6 GB prenosa podatkov, od tega povišan prenos podatkov med gostovanjem v EU na 3 GB. Cena paketa ostaja enaka - 6,99 € za 30 dni.

Paket HoT MAXI sedaj vsebuje 80 GB prenosa podatkov, od tega povišan prenos podatkov med gostovanjem v EU na 5 GB. Cena paketa ostaja enaka - 9,99 € za 30 dni.

Paket HoT EXTRA sedaj vsebuje 150 GB prenosa podatkov, od tega povišan prenos podatkov med gostovanjem v EU na 7 GB. Cena paketa ostaja enaka - 14,99 € za 30 dni.

Paket HoT GIGA sedaj vsebuje 300 GB prenosa podatkov. Cena paketa ostaja enaka - 14,99 € za 30 dni.

Paket HoT GIGA mini sedaj vsebuje 30 GB prenosa podatkov. Cena paketa ostaja enaka - 6,99 € za 30 dni.

Obstoječi uporabniki višje količine v paketih prejmete samodejno ob naslednjem podaljšanju vašega paketa.

Dodatno je sedaj možen zakup Opcije Statični IP 360.

Spremembe veljajo od 11. 5. 2022 dalje.

Čistopis Cenika, z veljavnostjo od 11. 5. 2022

1. 12. 2021 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) gre za nižanje cen (izven vključenih količin) oz. povečanje količin (v Opciji 5GB) med Gostovanjem v EU.

Zaradi uskladitve z zakonodajo na ravni Evropske Unije na področju Mednarodnega gostovanja v EU se spreminja Cenik, na način, da se znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin - 0,00305 €/MB. Posledično se v primeru, da Uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,04205 €/MB znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,04205 €/MB. Pri Opciji 5GB, ki vključuje 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji, lahko Uporabniki 3,28 GB (prej 2,73 GB) porabijo med Gostovanjem v EU.

Spremembe veljajo od 1. 1. 2022 dalje.

Vse podrobnosti so navedene v čistopisu spremenjenega Cenika: Veljaven cenik

15. 9. 2021 Sprememba Cenika

S predmetnimi spremembami Cenika storitev HoT smo še dodatno izboljšali HoT ponudbo!

Paket HoT MINI sedaj vsebuje 5 GB prenosa podatkov, od tega 2 GB prenosa podatkov med gostovanjem v EU za 6,99 € za 30 dni.

Paket HoT MAXI sedaj vsebuje 60 GB prenosa podatkov, od tega povišanih 4 GB prenosa podatkov med gostovanjem v EU za 9,99 € za 30 dni.

Paket HoT EXTRA sedaj vsebuje 100 GB prenosa podatkov, od tega povišanih 6 GB prenosa podatkov med gostovanjem v EU, povišano hitrostjo 150/50 Mbit/s ter dodatno vključeno količino 50 minut klicev iz Slovenije v EU/EEA za 14,99 € za 30 dni.

Obenem so HoT storitve sedaj na voljo tudi poslovnim uporabnikom. Tako so objavljeni tudi novi Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za poslovne uporabnike ter drugi dokumenti, ki so zgolj prilagojeni ponujanju storitev tudi poslovnim uporabnikom. Vsi dokumenti so objavljeni na https://www.hot.si/pogoji_uporabe.html .

Spremembe veljajo od 15. 9. 2021 dalje.

Čistopis Cenika, z veljavnostjo od 15. 9. 2021

6. 7. 2021 Sprememba Cenika

S predmetnimi spremembami Cenika storitev HoT smo še dodatno obogatili HoT ponudbo in sicer z novim paketom GIGA mini ter novima opcijama, ki omogočata cenovno ugodno mednarodno gostovanje v Srbiji v omrežju A1 Srbija in cenovno ugodni zakup mednarodnih klicev iz Slovenije v EU.

Paket GIGA mini vsebuje 20 GB prenosa podatkov, od tega 2 GB prenosa podatkov med gostovanjem v EU za 6,99 € za 30 dni – poglavje 2.7. v ceniku.

Opcija EU 100 minut omogoča zakup 100 minut pri klicih iz Slovenije v EU za 6,99 € za čas veljavnosti zakupa vašega HoT paketa – poglavje 3.4. v ceniku.

Opcija Srbija 1 GB vam omogoča zakup prenosa podatkov med gostovanjem v Srbiji v omrežju A1 Srbija za zgolj 4,99 € - poglavje 3.5. v ceniku.

Obenem je pri paketih HoT GIGA in GIGA+ opredeljeno, da se paketa obnovita po porabi količin znotraj 30 dnevne veljavnosti paketa v kolikor je na vašem HoT računu dovolj sredstev, oz. imate aktivno samodejno polnjenje.

Spremembe veljajo od 6. 7. 2021 dalje.

Vse podrobnosti so navedene v čistopisu Cenika, z veljavnostjo od 6. 7. 2021 Cenik - veljaven od 6. 7. 2021

7. 4. 2021 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Cenik - veljaven od 7. 5. 2021) gre zgolj za spremembo pogojev mednarodnega gostovanja (roaming) v Združenem kraljestvu in mednarodnih klicev v Združeno kraljestvo.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (vključujoč povezana območja - Gibraltar, Isle of Man, Jersey, Guernsey) - v nadaljevanju Združeno kraljestvo, je dne 31.12.2020 izstopila iz Evropske unije in EEA območja, zaradi česar je za Združeno kraljestvo prenehala veljati regulacija gostovanja v Uniji (EU/EEA) kot tudi EU regulacija za mednarodne klice iz Slovenije v druga območja EU/EEA.

Od dne 7. 5. 2021 dalje tako gostovanje v Združenem kraljestvu ni več vključeno v regulirane maloprodajne storitve Gostovanja v Uniji. Storitve mednarodnega gostovanja in mednarodnih klicev v Združeno kraljestvo se od 7.5.2021 dalje obračunavajo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom. Cene so razvidne v ceniku (Cenik - veljaven od 7. 5. 2021) v poglavju 4. Tujina.

Spremembe veljajo od 7. 5. 2021 dalje.

Vse podrobnosti so navedene v čistopisu Cenika, z veljavnostjo od 7. 5. 2021 Cenik - veljaven od 7. 5. 2021

1. 12. 2020 Sprememba Cenika in Pogojev paketa HoT GIGA+

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) gre predvsem za nižanje cen (izven vključenih količin) oz. povečanje količin (v Opciji 5GB) med Gostovanjem v EU ter ukinitev predčasnega podaljševanja pri paketih HoT GIGA in HoT GIGA+.

Zaradi uskladitve z zakonodajo na ravni Evropske Unije na področju Mednarodnega gostovanja v EU se spreminja Cenik, na način, da se znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin - 0,00366 €/MB. Posledično se v primeru, da Uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,04266 €/MB znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,04266 €/MB. Pri Opciji 5GB, ki vključuje 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji, lahko Uporabniki 2,73 GB (prej 2,34 GB) porabijo med Gostovanjem v EU

Paketov HoT GIGA in HoT GIGA+ ni več možno predčasno podaljšati v primeru, da uporabnik porabi vse zakupljene količine pred iztekom veljavnosti obstoječega paketa. Paketa veljata 30 dni. Po preteku veljavnosti se obnovi, v kolikor je na vašem HoT računu dovolj sredstev, oz. imate aktivno mesečno plačevanje. Po porabi vseh količin v paketu, nadaljnja uporaba prenosa podatkov ni več mogoča.

Pri spremembi Pogojev paketa HoT GIGA+ gre za opis, da je paket za obstoječe Uporabnike HoT GIGA+ še vedno na voljo do nadaljnjega in da paketa HoT GIGA+ ni več možno predčasno podaljšati v primeru, da uporabnik porabi vse zakupljene količine pred iztekom veljavnosti obstoječega paketa.

Spremembe veljajo od 1. 1. 2021 dalje.

Vse podrobnosti so navedene v čistopisu spremenjenega Cenika:
Veljaven cenik
Pogoji paketa HoT GIGA+

5. 10. 2020 Sprememba Cenika in nov cenik - Cenik klicev na komercialne in posebne številke

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) gre za uvedbo novega paketa HoT 100 in Opcije 100 ter prestavitev posebnih in komercialnih številk v nov cenik - Cenik klicev na komercialne in posebne številke. Komercialne številke so posodobljene.

HoT mobil predstavlja promocijski paket HoT 100, ki ga lahko Uporabniki aktivirajo od vključno dne 5. 10. 2020 do vključno dne 31. 12. 2020. Paket HoT 100 vključuje kar 100 GB prenosa podatkov (od tega 3 GB med Gostovanjem v EU) ter 100 minut klicev in 100 SMSov v vsa slovenska omrežja (od tega lahko Uporabniki 100 minut in 100 SMSov porabijo med Gostovanjem v EU).

Uporabniki paketa HoT 100 si lahko vklopijo tudi Opcijo 100, ki vključuje 100 minut klicev in 100 SMSov v vsa slovenska omrežja, od tega lahko Uporabniki 100 minut in 100 SMSov porabijo med Gostovanjem v EU. Cena Opcije 100 je 2,99 €.

Spremembe veljajo od 5. 10. 2020 dalje.

Vse podrobnosti so navedene v čistopisu spremenjenega Cenika:
Veljaven cenik   Cenik klicev na komercialne in posebne številke


27. 2. 2020 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) gre zgolj za ugodnosti in izboljšave za Uporabnike in ne za kakršnekoli podražitve mobilnih paketov.

Paketi MINI, MAXI in EXTRA sedaj s kar 33% več prenosa podatkov v Sloveniji. MINI tako vsebuje 4 GB, MAXI 40 GB in EXTRA 80 GB - seveda za isto ceno kot do sedaj. Povečanje velja tudi za obstoječe Uporabnike, ki se jim bodo višje količine samodejno aktivirale ob prvem naslednjem podaljšanju oz. aktivaciji enega od paketov MINI, MAXI, EXTRA.

V paketih MINI, MAXI in EXTRA se povišuje vključeni prenos podatkov med Gostovanjem v EU. MINI tako vsebuje 2 GB, MAXI 3 GB in EXTRA 5 GB. Povečanje velja tudi za obstoječe Uporabnike, ki se jim bodo višje količine samodejno aktivirale ob prvem naslednjem podaljšanju oz. aktivaciji enega od paketov MINI, MAXI, EXTRA.

V paketu EXTRA je sedaj samodejno vključena hitrost prenosa podatkov do 50/10 Mbit/s (hitrost, ki je sedaj ob doplačilu na voljo z opcijo LTE+). Uporabniki bodo imeli ob naslednjem podaljšanju paketa EXTRA vključeno hitrost 50/10 Mbit/s samodejno in brezplačno.

HoT uvaja novo storitev – Opcijo 5GB, ki uporabnikom omogoča zakup dodatnega prenosa podatkov tako v Sloveniji kot EU za ceno 5 EUR. Opcija 5GB namreč vključuje 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji, od tega lahko Uporabniki 2,34 GB porabijo med Gostovanjem v EU. Opcija 5 GB se vklopi preko SMSa s ključno besedo 5GB na 696, ali preko portala/aplikacije HoT. Več podrobnosti Opcije 5GB so navedene v Ceniku.

Vse navedene spremembe veljajo od 27. 2. 2020 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika: Veljaven cenik

21. 11. 2019 Sprememba Splošnih pogojev in Cenika ter objava Pogojev paketa HoT GIGA+

Pri spremembah Cenika storitev HoT (Veljaven cenik) ne gre za kakršnokoli podražitve mobilnih paketov. V Ceniku so dodane podrobnosti promocijskega paketa HoT GIGA+. Posodablja se tudi seznam komercialnih številk. Navedeni spremembi veljata od 21. 11. 2019 dalje.

Zaradi uskladitve z zakonodajo na ravni Evropske Unije na področju Mednarodnega gostovanja v Uniji se spreminja Cenik, na način, da se znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin - 0,00427 €/MB. Posledično se v primeru, da Uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,04327 €/MB znotraj količin v izbranem paketu. Izven količin v izbranem paketu se storitev zaračuna po ceni 0,04327 €/MB.

Navedena sprememba velja od 01.01.2020 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika: Veljaven cenik

Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike se spreminjajo zgolj v poglavju 2. OPREDELITEV POJMOV v točki 10., ki se sedaj glasi »10. »HoT Center za pomoč uporabnikom« ali »CPU« je služba za sprejem, obravnavo in reševanje tehničnih težav, pripomb in reklamacij ter pomoč pri uporabi storitev. Storitve CPU so Uporabnikom dosegljive na brezplačni telefonski številki za Uporabnike HoT mobil 069 699 699 kot navedeno na spletni strani www.hot.si. Številka 069 699 698 je brezplačna za Uporabnike HoT mobil tudi pri klicih iz EU območja (oz. EGP območja – Lihtenštajn, Norveška, Islandija).

Čistopis spremenjenih Splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 01.01.2020

Objavljajo se Pogoji paketa HoT GIGA+ v katerih so opisane podrobnosti promocijskega paketa HoT GIGA+ in ki dopolnjujejo Splošne pogoje poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Pogoji paketa HoT GIGA+ so veljavni od 21.11.2019 dalje.

Pogoji paketa HoT GIGA+

24. 5. 2019 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT gre zgolj za povišanje prenosa podatkov v tarifah MAXI in EXTRA. Tarifa poleg neomejenega števila minut pogovorov in SMS-ov v Sloveniji za nespremenjeno ceno 9,99 evra uporabnikom tarife HoT MAXI na voljo 30 GB, za nespremenjeno ceno 14,99 evra pa je v tarifi HoT EXTRA vključenih 60 GB. Obstoječim uporabnikom se bo večja količina prenosa podatkov vključila samodejno, ne da bi morali spremeniti tarifo in to brez kakršnih koli dodatnih stroškov. S tem HoT še naprej drži obljubo, da bodo nove ugodnosti pri morebitnih spremembah tarife veljale za vse uporabnike storitev HoT.

Spremembe so veljavne od 24.5.2019 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika:
Cenik - veljaven od 24.5.2019

15.4.2019 Sprememba Cenika

Pri spremembah Cenika storitev HoT gre zgolj za pocenitve klicev in SMSov iz Slovenije v države EU in EGP (države članice EU in Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Posodobljen je tudi seznam komercialnih številk.

Vse spremembe so veljavne od 15. 5. 2019 dalje.

Čistopis spremenjenega Cenika: Cenik - veljaven od 15.5.2019

30. 11. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe ter Cenika

V nobeni spodaj opisani spremembi ne gre za spreminjanje cen storitev HoT z izjemo pocenitve dodatnega prenosa podatkov med Mednarodnim gostovanjem v Uniji.

Vse spremembe so veljavne od 1. 1. 2019 dalje.

Zaradi boljše pojasnitve in manjših sprememb Polnitve HoT računa in Mednarodnega gostovanja v EU ter uvedenih izboljšanj na področju nadzora stroškov, Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 5. POLNITEV HoT RAČUNA, VREDNOSTNICA IN PORABA DOBROIMETJA, na način, da se v spremenjeni točki 3. poenostavlja postopek za vračilo dobroimetja. V točki 7. je dopolnjeno obveščanje o obvestilu glede nizkega stanja dobroimetja. V točki 8. je podrobneje opisana storitev samodejnega polnjenja. V 9. točki je dopolnjeno, da imajo vrednostnice lahko omejeno časovno veljavnost. V 10. točki se briše »ali na spletni strani www.HoT.si«.

Spreminja se poglavje 6. NADZOR STROŠKOV IN VARNOSTNA OMEJITEV STROŠKOV, na način, ki je definiran v spremenjeni točki 3. Spremenjen je način finančne omejitve stroškov v katerega se ne štejejo več tarife in opcija LTE+. Še vedno velja, da ima vsak Uporabnik določeno privzeto mejo 20 EUR, ki jo lahko kadarkoli spremeni preko Portala Moj HoT ali Aplikacije Moj HoT. V točki 4. je izbrisano besedilo »in sicer v višini med 7 EUR in 200 EUR«. Seveda si Uporabniki še vedno lahko nastavijo željeno višino finančne omejitve stroškov.

Spreminja se poglavje 9. MEDNARODNO GOSTOVANJE V UNIJI IN MEDNARODNO GOSTOVANJE, na način, da je dodana točka 12., ki opredeljuje primer vzdržnosti domačega modela zaračunavanja v primeru Mednarodnega gostovanja v Uniji. V skladu z navedenim je dopolnjena tudi točka 21.

Čistopis spremenjenih splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 1.1.2019

Zaradi uskladitve z zakonodajo na ravni Evropske Unije na področju Mednarodnega gostovanja v Uniji se spreminja Cenik, na način, da se spreminja – znižuje cena prenosa podatkov izven vključenih količin v EU do porabe celotnih vključenih količin - 0,0054 €/MB. Posledično se v primeru, da uporabnik ni registriran, v primeru zlorab ali nepravilne uporabe pri uporabi storitev gostovanja v EU, lahko zaračuna pribitek v višini 0,0054 €/MB znotraj količin v izbrani tarifi. Izven količin v izbrani tarifi se storitev zaračuna po ceni 0,0444 €/MB.

Čistopis spremenjenega Cenika: Cenik - veljaven od 1.1.2019

24. 5. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe ter Cenika. Objava Posebnih pogojev varstva osebnih podatkov

Zaradi objave novih Posebnih pogojev varstva osebnih podatkov, Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 14. ZBIRANJE PODATKOV UPORABNIKOV. Brišejo se točke od 1. do 13. Dodaja se nova točka 1., ki se glasi: »1. Hot osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo. Vse podrobnosti so navedene v Posebnih pogojih varstva osebnih podatkov, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev in so dostopni na www.hot.si.«

Novi Splošni pogoji so veljavni od 25. 5. 2018 dalje.

Čistopis spremenjenih splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 25.5.2018

Zaradi prenovljenih tarif HoT MINI, HoT MAXI in HoT EXTRA, Uporabnike HoT storitev obveščamo, da je objavljen nov Cenik.

Za Uporabnike, ki bodo HoT SIM kartico aktivirali od dne 24. 5. 2018 dalje, velja novi Cenik.

Za obstoječe Uporabnike, ki imajo aktivno eno izmed tarif MINI, MAXI ali EXTRA, velja do dne 23. 6. 2018 obstoječi Cenik, od tega dne dalje pa novi Cenik.

Čistopis spremenjenega Cenika: Veljaven cenik

Zaradi uskladitve z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se objavljajo Posebni pogoji varstva osebnih podatkov.

V posebnih pogojih varstva osebnih podatkov so Uporabniki seznanjeni z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani HoT ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Čistopis Posebnih pogojev: Posebni pogoji varstva osebnih podatkov

25. 4. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe, Posebnih pogojev uporabe portala moj HoT in aplikacije moj HoT ter Posebnih pogojev za nakup blaga v spletni trgovini

V nobeni spodaj opisani spremembi ne gre za spreminjanje cen storitev HoT.

Zaradi uskladitve s Splošnim aktom o spremljanju in nadzoru porabe podatkovnih storitev in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike HoT storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 6. NADZOR STROŠKOV IN VARNOSTNA OMEJITEV STROŠKOV, na način, da se podrobneje opisuje obveznosti, ki izhajajo iz Splošnega akta. Vsak Uporabnik ima tako privzeto finančno mejo omejitve stroškov v koledarskem mesecu, ki znaša 20 EUR. Uporabniki si lahko finančno omejitev kadarkoli spremenijo preko Portala Moj HoT ali Aplikacije Moj HoT, in sicer v višini med 7 EUR in 200 EUR. Ob dosegu 80% finančne meje in ob 100% dosegu finančne meje v koledarskem mesecu so Uporabniki obveščeni najmanj z SMSom. Ob dosegu 100% finančne omejitve se Uporabniku prepreči nadaljnja uporaba plačljivih Storitev HoT mobil, dokler ne poveča ali izklopi omejitve stroškov preko Portala Moj HoT, Aplikacije Moj HoT.

Čistopis spremenjenih splošnih pogojev: Splošni pogoji poslovanja in uporabe – veljavni od 25.5.2018

Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike naših storitev obveščamo, da se spreminjajo Posebni pogoji uporabe portala moj HoT in aplikacije moj HoT.

Spreminja se poglavje 4. PORTAL MOJ HOT in sicer se briše točka 6., ter dodajajo točke 7., 8. in 9., ki se glasijo:

 • 7. V kolikor gre za naročilo s katerim Uporabnik izbere tarifo, ki se aktivira takoj, Uporabnik s tem zahteva in se strinja, da se tarifa aktivira takoj in se storitev začne izvajati takoj.
 • 8. V kolikor gre za naročilo s katerim Uporabnik izbere tarifo, ki se aktivira v prihodnosti (datum veljavnosti začetka tarife je naveden pri naročilu), Uporabnik s tem zahteva in se strinja, da se bo tarifa aktivirala navedenega datuma.
 • 9. Uporabnik lahko v štirinajstih (14) dneh od naročila HoT mobilu pisno sporoči da odstopa od naročila, in sicer na e-naslov info@HoT.si, pri čemer ni dolžan navesti razloga za svojo odločitev. V primeru odstopa od naročila se Uporabniku zaračuna sorazmerni del tarife oz. storitve za čas pred odstopom. HoT mobil Uporabniku vrne sorazmerni del plačila v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od prejetja sporočila o odstopu od naročila.

Smiselno enako se spreminja tudi poglavje 6. APLIKACIJA MOJ HOT.

Čistopis spremenjenih Posebnih pogojev: Posebni pogoji za nakup blaga v e-trgovini - veljavni od 25. 5. 2018

Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike naših storitev obveščamo, da se spreminjajo Posebni pogoji za nakup blaga v spletni trgovini.

Spreminja se poglavje 9. STVARNA NAPAKA in sicer se briše točka 3. Doda se nova točka 3. in 4., ki se glasita:

 • 3. HoT mobil nosi odgovornost za stvarne napake, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga, pri čemer mora kupec odkrito napako reklamirati v dveh mesecih od odkritja napake. HoT mobil se na reklamacijo odzove v 8 dneh.
 • 4. Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova stvarne napake na blagu na način, da pošlje blago, na katerem uveljavlja stvarno napako skupaj s pisnim obvestilom o stvarni napaki.

Čistopis spremenjenih Posebnih pogojev: Posebni pogoji uporabe Portala Moj HoT in Aplikacije Moj HoT – veljavni od 25.5.2018

15. 3. 2018 Sprememba Splošnih pogojev poslovanja in uporabe

Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov in v skladu z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe Uporabnike naših storitev obveščamo, da se spreminjajo Splošni pogoji poslovanja in uporabe družbe HoT mobil, telekomunikacije in storitve d.o.o. za izvajanje mobilnih storitev za potrošnike.

Spreminja se poglavje 16. NADOMESTILA V PRIMERU SLABŠEGA DELOVANJA ALI NEDELOVANJA STORITEV in sicer, v točki 11. se briše sledeče besedilo: »Če HoT mobil škodo Uporabniku povzroči krivdno, je njegova odškodninska odgovornost do Uporabnika omejena na pet (5) - kratnik zneska zadnje vključene Tarife.«

Dodatno se spreminja tudi poglavje 9. MEDNARODNO GOSTOVANJE V UNIJI IN MEDNARODNO GOSTOVANJE in sicer, v točki 5. se briše sledeče besedilo: »ob sklenitvi Dogovora«.

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve dne 14.4.2018, imajo Uporabniki v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Splošni pogoji poslovanja in uporabe od 14.4.2018


HoT NOVICE

HoT zagotavlja najboljše cene na trgu. Prijavite se na e-novice in obveščeni boste o novostih!
newsletter icon
Prijavite se na HoT novice
Z vnosom svojega e-poštnega naslova in klikom na »PRIJAVA« izrecno soglašam, da lahko HoT mobil d.o.o. moj e-naslov uporablja za obvestila o spremembah, pošiljanje novic in informacij o ugodnostih. Uporaba vašega e-naslova v zgornje namene lahko kadar koli prekličete na info@hot.si.