Za dostop do spletne strani www.hot.si morate aktivirati "Javascript" v nastavitvah brskalnika!

Plačila

Pri HoT-u lahko svoje storitve plačate na kar nekaj različnih načinov, odvisno, kakšne so vaše želje in potrebe.

Mesečno plačevanje

  • Plačilno sredstvo vnesete samo enkrat.
  • Kasnejše polnitve ob nizkem dobroimetju in aktivacije paketa so samodejne. O polnitvah ste obveščeni, storiti pa vam ni treba nič več.
  • Popoln nadzor nad stroški - storitev mesečni limit si lahko prilagajate.

Novo: SMS plačilo

  • Plačilo se izvede samo z vašo SMS potrditvijo ali zahtevo.
  • Plačilno sredstvo vnesete samo enkrat.
  • Plačila preko SMS sporočil so enostavna, hkrati pa ohranjate popoln nadzor nad stroški.

Enkratno polnjenje

  • Polnite le, kadar želite.
  • Če stanje na računu ne bo zadostno, se vam paket ne bo podaljšal.
  • Plačilna sredstva si sedaj lahko shranite.