Za dostop do spletne strani www.hot.si morate aktivirati "Javascript" v nastavitvah brskalnika!

Vse, kar morate vedeti o mobilnem internetu

Pred leti nas je zabavala reklama s sloganom »svet ni eden, svetova sta dva«. Z drugim svetom je bil seveda mišljen internet oz. svetovni splet. V nadaljevanju vam bomo predstavili ozadje, zanimivosti in uporabne napotke o mobilnem internetu ter najboljšo HoT ponudbo mobilnega interneta.

Začetki (mobilnega) interneta

Nekateri se boste spomnili svojih prvih začetkov dostopa do interneta v 90ih letih. Marsikdo od nas se zagotovo spominja »piskanja«, premikanja kablov in računov (ena ura »interneta« je takrat pomenila seveda račun za eno uro pogovorov), na kar so nas pogosto opomnili naši starši. Spominjamo se »piskanja«, premikanja kablov in računov (ena ura »interneta« je takrat pomenila seveda račun za eno uro pogovorov). Ampak kaj je to v primerjavi s prvimi izkušnjami »surfanja po netu«. O hitrosti in funkcionalnostih je, z današnjega vidika, škoda izgubljati besede… Potem pa je prišel ISDN – vau! Hitrosti so bile kar naenkrat »neverjetne«. Je pa ena ura surfanja pomenila račun za dve uri pogovorov. Na srečo so širokopasovna omrežja hitro napredovala in ostali so le še spomini na zabavne začetke…

Naslednji velik premik so pomenila mobilna omrežja in prvi prenosi podatkov preko mobilnega interneta. O tehnologijah mobilnih omrežij več v nadaljevanju. Ampak – občutek, da si lahko dostopal do interneta tudi preko mobilnega telefona je predstavljalo novo razsvetljenje. Sprva sicer večinoma preko različnih portalov (npr. Vodafone live). Se je pa ponovila zgodba iz začetkov fiksnega interneta – paziti je bilo treba na račun!

Potem je prišel mobilni telefon Blackberry, ki je polega odličnih drugih lastnosti dejansko omogočal resno delo (in deloma zabavo) preko interneta. Blackberry je tudi odličen pokazatelj hitrega razvoja mobilnih naprav in mobilnega interneta. Meteorski vzpon in kmalu zatem padec v opombe zgodovine. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi Nokii, povsem drugače je trenutno videti vzpon Apple-a…

Današnji otroci so za zgoraj opisane izkušnje »prikrajšani« Danes je internet resnično samoumeven – vedno in povsod!

Danes je internet resnično nepogrešljiv!

Pomen (mobilnega) interneta

Bodimo iskreni, ostati danes brez interneta lahko pomeni precejšnjo težavo ali celo katastrofo (starši najstnikov si to z lahkoto predstavljajo in tudi sami se verjetno ne počutijo nič bolje). Tako ni čudno, da se dostop do interneta včasih pojmuje že skoraj kot človekova pravica. Zanimiva nedavna resnična anekdota – ko so za nekaj ur prenehale delovati »zgolj« storitve Facebooka, so se javili številni uporabniki in trdili da ne dela »internet«.

V strateškem dokumentu »Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020« je pomen interneta opredeljen tudi širše – z vidika celotne družbe:

»Širokopasovni dostop do interneta prinaša pozitivne družbeno-ekonomske učinke za državo in državljane … omogoča enakomeren razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in povečuje vključenost vsakega posameznika v sodobne družbene tokove. Odpira … učenje, zaposlitev, dostop do javnih informacij in storitev, dostop do raznih vsebin in socialnih omrežij povečanje produktivnosti, oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, učinkovitejšo komunikacijo ipd.«

Verjetno niste vedeli, da omenjeni dokument naslavlja tudi EU cilje, ki bi morali biti doseženi do leta 2020:

  • Omogočiti vsem prebivalcem dostop do širokopasovne povezave hitrosti nad 30 Mb/s
  • Vsaj polovica gospodinjstev naročena na internetne povezave hitrosti nad 100 Mb/s.

 

Cilji seveda niso bilo v celoti doseženi, je pa res, da je danes krajev v Sloveniji, kjer ni možen dostop do interneta zelo malo. Pri tem zelo veliko vlogo igra tudi mobilni internet o katerem bo govora v nadaljevanju.

Mobilni internet – statistike

Čeprav se je mobilni internet z omrežjem 3G pojavil v Sloveniji že zelo zgodaj, leta 2003, je prava eksplozija mobilnega interneta prišla kasneje. Na spodnjem grafu lahko vidimo letni prenos podatkov preko mobilnega širokopasovnega dostopa od leta 2013 do leta 2020.

Graf 1: Trend gibanja prometa mobilnega širokopasovnega dostopa:

Graf letnega prenosa podatkov preko mobilnega širokopasovnega dostopa od leta 2013 do leta 2020

Vir: AKOS

Vidimo lahko, da je bil letni promet leta 2013 manj kot 10 milijonov GB, medtem, ko je bil leta 2020 je že skoraj 200 milijonov GB! Tudi v naslednjih letih ni pričakovati, da bi se trend ustavil. Z novo tehnologijo 5G se bo tak trend (vsaj) nadaljeval.

V spodnjem grafu je prikazan trend gibanja paketov s širokopasovnim dostopom do interneta. Če je bilo takih leta 2013 dobrih pol milijona, jih je bilo leta 2020 že več kot milijon in pol!

Graf 2: Trend gibanja paketov s širokopasovnim dostopom do interneta

Graf števila paketov s širokopasovnim dostopom do interneta od 2013 do 2020.

Vir: AKOS

Poglejmo še trend gibanja podatkovnih paketov namenjenih uporabi v drugih napravah.

Graf 3:  Trend gibanja mobilnih paketov s širokopasovnim dostopom do interneta - podatkovni paketi namenjeni uporabi v drugih napravah

Graf števila podatkovnih paketov s širokopasovnim dostopom do interneta od 2013 do 2020.

Vir: AKOS

 

V letih med 2013 in 2015 vidimo stagnacijo, od leta 2016 dalje pa hitro rast, ki ji je dodaten pospešek dala tudi epidemija COVID, ki se je začela leta 2020. Vidimo lahko, da je bilo v letu 2020 tako že preko 120 tisoč paketov mobilne »telefonije« uporabljenih za primarni dostop do interneta preko mobilnih omrežij.

Mobilni internet – tehnologije

Tehnologija je v preteklih desetletjih izredno napredovala. Mobilna omrežja so začela s tehnologijo NMT, ki ji je sledila 2. generacija – 2G. V prvih dveh generacijah še ne moremo govoriti o prenosu podatkov, medtem, ko tretja generacija 3G (UMTS), prinese velike premike. Kar naenkrat ni bilo več nemogoče gledati videov ali poslušati glasbe preko mobilnega prenosa podatkov. Četrte generacije - 4G oz. LTE (»Long Term Evolution«, ki pa le ni bil tako dolgoročen) smo se komaj malo razvadili in že prihaja že peta generacija – 5G. Ta bi morala z nami ostati še dolgo, ampak nas zgodovina uči, da se bodo začeli pojavljati nove generacije…

Vsaka nova generacija prinaša, med drugim in za uporabnika najbolj pomembno, vedno višje hitrosti mobilnega prenosa podatkov. Treba se je sicer zavedati, da je mobilni prenos podatkov podvržen številnim fizikalnim omejitvam, zato je oglaševana hitrost pri mobilnih operaterjih vedno oglaševana z besedo »do«.

Ker je govora o vedno višjih hitrostih, se je potrebno zavedati, da je za gledanje Netflix vsebin v visoki kakovosti priporočena hitrost prenosa podatkov »samo« 5 Mbit/s. V realnosti bodo danes vaše povprečne hitrosti preko mobilnega interneta praviloma višje. 

Hitrosti mobilnega prenosa podatkov so čedalje višje.

Koliko prenosa podatkov zares potrebujete?

Ko se uporabniki odločajo za uporabo mobilnega interneta je seveda ključno vprašanje za kaj le-tega potrebujejo. V kolikor gre za mobilnega uporabnika, ki potrebuje prenos podatkov na svojem mobilnem »telefonu« si lahko preberete več v preteklem članku: Vse, kar morate vedeti o mobilnih paketih.

Na tem mestu se bomo osredotočili na  podatkovne pakete namenjene uporabi v drugih napravah. Predvsem gre za dva možna scenarija:

  • Uporaba v tablicah in podobnih napravah: gre primarno za uporabo mobilnega interneta na »drugi« napravi (torej ne v mobilnem telefonu).
  • T.i. nadomestek fiksnega interneta: gre za uporabo, ko potrebujete mobilni prenos podatkov kot vaš edini dostop do interneta (iz takšnega ali drugačnega razloga nimate fiksnega dostopa do interneta).

Čeprav so meje med scenarijema lahko tudi zabrisane, je precejšnja razlika predvsem v količini prenosa podatkov, ki ga potrebujete. V kolikor je mobilni internet vaša edina možnost za dostop do interneta je potreba običajno zelo visoka. V kolikor npr. omogočite mobilni internet na tablici vašega šolajočega se otroka je lahko že nekaj deset GB dovolj, medtem ko pri nadomestku potrebujete precej več, vsekakor vsaj sto (ali več sto) GB. Seveda je tudi v takem primeru ogromno različnih scenarijev uporabe. V kolikor preko mobilnega interneta gledate še televizijo se te potrebe hitro povečujejo.  

Kako preverite, kakšna je vaša hitrost interneta?

Ob uporabi mobilnega interneta se seveda ne zavedate kakšne so trenutne prenosne hitrosti. Še posebej kadar se nam zdi, da zadeve ne delujejo dovolj dobro, je potrebno preveriti ali je morebiti kaj »narobe« s hitrostjo vaše povezave.

Obstajajo številna orodja, kjer je to moč storiti hitro in enostavno. Eno bolj znanih orodij je Speedtest by Ookla. Slovenski regulator AKOS ima »svoje« orodje za merjenje – AKOS Test Net. Predvsem slednji nam omogoča preveriti številne vidike prenosa podatkov, med njimi so najpomembnejši ping, pritočna hitrost (download speed) in odtočna hitrost (upload speed). Za slovenskega uporabnika je zelo zanimiva tudi statistika glede na operaterja, tehnologijo idr.

Mobilni uporabniki pa ne smejo pozabiti na sledeče dejstvo – eno samo testiranje z mobilno napravo, npr. pametnim telefonom lahko povzroči porabo tudi več kot 100 MB v omrežju 4G in seveda še veliko več v 5G omrežju…

Glavni razlogi izbire mobilnega interneta

Mobilni internet je še vedno mišljen kot alternativa fiksnemu internetu, čeprav je dejstvo, da se meje uporabnosti med tehnologijami manjšajo in se bodo še manjšale s prihodom in uveljavitvijo mobilne tehnologije 5G.

Najpogosteje se uporabniki za mobilni internet odločajo iz razlogov razpoložljivosti (vedno in povsod na voljo), enostavnosti uporabe in tudi cene. Poglejmo si nekoliko bolj omenjene dejavnike:

·   Vedno in povsod na voljo

Mobilni internet je na voljo tako rekoč »povsod«. Pokritost prebivalstva z LTE 4G omrežjem je pri vseh infrastrukturnih operaterjih okoli 99 %. To pomeni, da ima velika večina prebivalstva v Sloveniji možnost dostopa do mobilnega interneta četrte generacije.

·   Enostavnost uporabe

Pri fiksnem internetu se je večina srečala s postopkom, ki ni najbolj enostaven, pogosto tudi zamuden. Pri mobilnem internetu je stvar precej poenostavljana, pri HoTu verjetno celo najbolj. V trgovini HOFER kupite WiFi2GO paket z mobilnim modemom, ki mu je že priložena HoT SIM kartica in prvi mesec brezplačne uporabe mobilnega interneta. Enostavneje skorajda ne gre…

·   Cena

Ponudniki fiksnega interneta neradi prodajajo dostop »samo« do interneta. Precej bolj pogosti so t.i. trojčki in »četvorčki«, ki vsebujejo tudi televizijo in fiksno telefonijo ter mobilno telefonijo. Ob pregledu spletnih strani operaterjev nismo našli ponudbe, ki bi bila cenejša kot 25 €. Raziskava AKOS je pokazala: »Najpogostejša (povprečna) vrednost mesečnega izdatka za vse elektronske komunikacijske storitve je 70 evrov«.

Uporaba mobilnega interneta je pri HoT zelo enostavna.

Kako povišati hitrost prenosa podatkov?

Dejstvo je, da je najhitrejši prenos podatkov moč dobiti preko optičnega priključka, tudi do 1000 Mbit/s. Je pa res, da je zelo vprašljivo kdo in kako bi sploh lahko izkoristil tako hiter prenos podatkov zaradi številnih omejitev, ki pri tem nastanejo. Obenem je precej bolj pomembna uporabniška izkušnja. Hitrost mora biti dovolj visoka, da zadovolji potrebe uporabnika. Pri npr. štiričlanski družini, z dvema vseskozi prižganima televizorjema (po možnosti 4K), najstniku, ki 24/7 prenaša datoteke in dodatni porabi preko mobilnih telefonov preko WiFi so smiselne hitrosti dostopa do 100 Mbit/s. Za zmernejšo uporabo so vsekakor uporabna tudi mobilna omrežja.

Mobilni operaterji običajno pri mobilnem internetu za domačo uporabo ponujajo tudi višje hitrosti ob doplačilu. Tako je potrebno pri izbiri predvsem upoštevati lastne potrebe in si izbrati najbolj primerno rešitev.

HoT paketi mobilnega interneta

Najboljši HoT paketi mobilnega interneta:

WiFi2GO je odlična in enostavna rešitev za mobilni internet, saj vsebuje vse, kar potrebujete: SIM kartico HoT, mobilni WiFi modem in HoT GIGA paket z 200 GB.

Mobilno WiFi omrežje, v katerega se lahko poveže vsa družina, namestite v nekaj preprostih korakih. Uživajte v kakovostni povezavi. Na voljo v trgovinah HOFER.

Paket HoT GIGA vsebuje 200 GB prenosa podatkov za 30 dni ob ceni 14,99 € in je eden najcenejših (če ne najcenejša) možnosti za dostop velikih količin prenosa podatkov v Sloveniji. Idealen je za redno uporabo interneta, domačo pisarno ali dostop do interneta praktično kjerkoli v Sloveniji.

Paket HoT GIGA mini vsebuje 20 GB prenosa podatkov za 30 dni ob ceni samo 6,99 € in je eden najcenejših (če ne najcenejša) možnosti za dostop velikih količin prenosa podatkov v Sloveniji. Idealen za vašo tablico ali drugo zmerno uporabo.

HoT NOVICE

HoT zagotavlja najboljše cene na trgu. Prijavite se na e-novice in obveščeni boste o novostih!
newsletter icon
Prijavite se na HoT novice
Z vnosom svojega e-poštnega naslova in klikom na »PRIJAVA« izrecno soglašam, da lahko HoT mobil d.o.o. moj e-naslov uporablja za obvestila o spremembah, pošiljanje novic in informacij o ugodnostih. Uporaba vašega e-naslova v zgornje namene lahko kadar koli prekličete na info@hot.si.